top of page

Över 60 lådor med mediciner packades och kommer att skickas till Libanon den här veckan

För närvarande finns det inga tecken på att ett genombrott är nära förestående i det krisdrabbade landet. Vi hör dagligen att livsviktiga läkemedel inte längre finns att inhandla. Föräldrar ringer och ber om insulin till sina barn. Ett läkemedel som betyder skillnad mellan liv och död för dessa barn. Situationen är uppenbarligen, minst sagt, katastrofal. I en tid då korruption är normal i ett land som präglas av misstro har vi vidtagit åtgärder för att arbeta för öppenhet och arbetar hårt för att säkerställa att läkemedlen når de rätta destinationerna. Den libanesiska armén har hjälpt vår förening enormt i distributionen av dessa läkemedel och medicinsk utrustning. Vi är evigt tacksamma och har fått bevis på att de har nått de avsedda destinationerna. Slutligen vill vi säga några avslutande ord till det libanesiska folket. Vi har inte glömt er. Ert lidande är vårt lidande och vi gör vårt absolut bästa i ett försök att lindra en del av den. Med varma hälsningar, ILMA och SLMA


157 visningar0 kommentarer

Comentários


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page