top of page

Användarvillkor

Välkommen till SLMA!

SLMA bygger på community som gör att människor kommer i kontakt med varandra och utvecklas. 

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part, och vi delar inte information som direkt identifierar dig (t.ex. namn, e-postadress eller annan kontaktinformation) med 3:e part såvida du inte ger oss specifikt tillstånd.  I vår sekretesspolicy förklaras hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Genom att använda SLMA, tjänster (nedan kallat ”tjänsten”), godkänner du dessa användarvillkor. Tjänsten tillhandahålls av den svensk libanesiska medicinska föreningen, org. Nummer xxxxxx (nedan kallat “SLMA”).

SLMA kan, efter egen bedömning, göra ändringar i användarvillkoren. Aktuellt avtal samt revideringsdatum finns åtkomligt under sidan "Användarvillkor". Din fortsatta användning av tjänsten efter antagning av reviderat avtal innebär att du accepterar de i det reviderade avtalet gjorda ändringarna. SLMA kan när som helst och utan föregående varsel, temporärt eller permanent, ändra, avsluta eller avbryta driften av tjänsten, eller del därav.

Allmänt

Tjänsten ger SLMA tillgång till verktyg för att dela evenemang, erbjuda digitala utbildningar, registrera närvaro på aktiviteter, administrera grupper och medlemmar samt underlätta kommunicering med och mellan medlemmar.  

Tillgänglighet

Även om det är SLMA:s avsikt att tjänsten ska vara tillgänglig så mycket som möjligt kan det inträffa att tjänsten gör uppehåll exempelvis för schemalagt underhåll, uppdateringar eller för reparationer vid nödsituationer.

Personuppgiftshantering

I SLMA:s sekretesspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder tjänsten. Genom att godkänna dessa användarvillkor bekräftar du även att du har tagit del av och accepterar den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår integritetspolicy. 

Du äger alltid möjlighet att på egen hand lägga till eller redigera dina uppgifter på Min sida och du kan även radera och ta bort dina uppgifter i samband med att du avaktiverar ditt användarkonto och ber om utträde ur föreningen. 

Personuppgiftsansvarig är SLMA:s styrelse. 

Inloggning

För att kunna logga in behöver du ha ifyllt SLMA:s medlemsregister och betalat inträdesavgiften. Du kan logga in genom att registrera ett konto. 

Användning av tjänsten 

Ditt konto är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. 

Dina skyldigheter gentemot SLMA

För att kunna göra detta community till en säker plats är det obligatoriskt att du:

  • Använder samma namn som du använder i vardagen.

  • Uppger korrekt information om dig själv.

  • Endast skapar ett konto (ditt eget) 

  • Inte delar ditt lösenord, beviljar åtkomst till ditt SLMA-konto åt andra eller överför ditt konto till någon annan (utan vårt tillstånd).

  • Du får inte dela något som är olagligt, vilseledande, diskriminerande eller bedrägligt.

  • Du får inte dela något som gör intrång i eller strider mot någon annans rättigheter, inklusive deras immateriella rättigheter.

  • Du får inte ladda upp virus eller skadlig kod eller göra något som kan inaktivera, överbelasta eller hämma våra produkters korrekta funktion eller karaktär.

  • Du får inte söka åtkomst till eller samla in data från våra produkter genom att använda automatiserade medel (utan vårt föregående medgivande) eller försöka få åtkomst till data som du inte har behörighet för.


Vi kan ta bort eller blockera innehåll som strider mot dessa bestämmelser.

Villkorens giltighetstid

Villkoren träder i kraft när du accepterar dem och gäller till dess du eller SLMA säger upp dem. Du säger upp villkoren genom att radera ditt konto och genom att begära utträde ur föreningen.

Kontakta oss 

Om du har frågor eller synpunkter som avser dessa användarvillkor är du välkommen att kontakta oss.

Reviderat 2020-10-30

Användarvillkor: Text
bottom of page