top of page
Image by JAFAR AHMED

Om SLMA

För att hantera de utmaningar vi står inför behövs problemlösare som bidrar med olika perspektiv. SLMA uppstod ur en önskan att inspirera och stödja de som behöver oss, och en förhoppning om att handlingar väger tyngre än ord.

SLMA består av hälso- och sjukvårdspersonal med bla läkare, sjuksköterskor, psykologer, undersköterskor, kiropraktorer, tandläkare och farmaceuter. Vi verkar för nätverkande, utbildning och välgörenhet. Följ oss gärna på sociala medier! 

 

Vi är även en filial till ILMA, International Lebanese Medical Association. ILMA består av över ett 30-tal medlemsländer och arbetar aktivt med att bistå Libanon och den libanesiska sjukvården med kompetensökning. Detta görs genom att bla skapa tillfällen för utbyte mellan bland annat libanesiska läkarstudenter samt läkare och de olika medlemsländerna. ILMA arbetar även aktivt med välgörenhetsarbete i Libanon och samarbetar med libanesiska läkarföreningen. 

Både SLMA och ILMA är religiöst och partipolitiskt obundna ideella organisationer. 

 

Kontakta oss för att få reda på mer och engagera dig.

Om SLMA: Om oss
bottom of page