top of page

Personuppgiftspolicy

Så behandlar SLMA dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi gör allt vi kan för att skydda dem från obehöriga. 

DATASKYDD

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Därför har vi, i likhet med många andra stora organisationer och myndigheter, ett pågående projekt i syfte att anpassa våra behandlingar till dataskyddsförordningen.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi behandlar bland annat

  • Namn

  • Personnummer

  • Ort

  • Telefonnummer

  • E-post.

  • Inträdesdatum

Detta är uppgifterna som du skickat till oss i samband med din ansökan om inträde.

HUR LÄNGE FINNS UPPGIFTERNA KVAR?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig, och det som följer av lagstiftning. Detta innebär att vi behåller dina uppgifter så länge du väljer att vara medlem i föreningen. 


HUR VI ANVÄNDER SAMLAD INFOMRATION

SLMA använder den information som du har lämnat för att kunna bevaka och främja dina intressen, i ditt yrke och din utbildning. Vi kan i samma syften komma att kontakta dig för medlemsundersökningar.

Vi använder även dina uppgifter för att ansöka om bidrag till föreningen. 

Vi kan dela med oss av information till vår huvudförening ILMA samt dess filiala föreningar som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

SLMA kommer aldrig att sända uppgifter om dig vidare till någon annan än ovanstående, annat än om detta följer av lagstiftning, utom om du uttalat ber oss att göra det.

SÄKERHET

SLMA skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. 

För det fall något inträffar som gör att information om dig hamnar i obehöriga händer, meddelar vi dig omedelbart.

COOKIES

En cookie-fil är en text som placeras i din dators, telefons eller surfplattas hårdvara, om du godkänner det. SLMA använder cookie-filer för att anpassa innehåll och annonser, erbjuda funktioner i sociala medier och analysera trafik till webbplatsen. Du kan ange om du accepterar cookies i inställningarna för din webbläsare.

RÄTTELSE OCH INSYN

SLMA är beroende av att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig rättar vi den.

Du har rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss.


PERSONUPPGIFTSANSVAR

SLMA är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen för de personuppgifter som vi hanterar inom föreningen.

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom SLMA kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud via e-post.

E-post: slma.forening@gmail.com


Personuppgiftspolicy: Text
bottom of page